STA M
Erepenning aan Jan-Frans Willems, 1847 Collection

Erepenning aan Jan-Frans Willems, 1847

voorstelling van de buste naar links van J.F. Willems met op de afsnede van de hals, 1847 en rondom langs de geprofileerde rand, J.F. WILLEMS GEB: TE BOUCHOUT 11 MAERT 1793. OVERL: TE GENT 24 JUNY 1846 Op de andere zijde zit een vrouw met lang gewaad zit links met in haar handen een tablet met de tekst, aen / de / Bel= / gen ; voor haar links staat een globe met ervoor drie boeken met de titels, REINAERT DE VOS / SLAG V. WOERINGEN / BELGISCH MUSEUM ; rechts tegen haar kleed staat een lier met een banderol met de tekst, VLAEMSCHE LIEDEREN ; rondom bovenaan langs de geprofileerde rand, MYN VADERLAND IS MY NIET TE KLEIN en met rondom onderaan op de afsnede, J. ET L. WIENER FEC. Jan Frans Willems werd geboren te Boechoute op 11 maart 1793 en overleed te Gent op 24 juni 1846. Hij was ambtenaar doch in zijn vrije tijd hield hij zich met de Nederlandse letterkunde bezig. Hij schreef het gekende "Reynaert de Vos". Daags na zijn overlijden werd het Willems-genootschap opgericht. Er werd tevens beslist een medaille uit te geven ter nagedachtenis van deze voorvechter van de Nederlandse taal. Ze werd uitgevoerd door de gebroeders Jacques en Leopold Wiener. De penning werd geslagen in verguld zilver, in zilver en in gepatineerd koper. Tevens is ook een zilveren exemplaar gekend dat volledig in burijngravure is uitgevoerd. Bruikleen van de rederijkerskamer De Fonteine.
Objectnaam
erepenning
Vervaardiger
Jacques Wiener,Leopold Wiener
Datering
19de eeuw
Objectnummer
A2013.050

Objectgegevens

Techniek
geslagen
Afmetingen
(geheel) diameter 50.4 mm
Plaats
België, België

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by