STA M
Wassen afdruk van het Grootzegel van de Gentse Universiteit, 1819 Collection

Wassen afdruk van het Grootzegel van de Gentse Universiteit, 1819

Centraal staat het gekroonde wapenschild van de Gentse Univeristeit omgeven door twee olijftakken en met eronder op een banderol, INTER UTRUMQUE en bovenaan rondom, SIGILL. MAI. ACAD. GANDAV. en onderaan langs de rand die versierd is met groepjes blaadjes,BRAEMT GAND. FECIT. I8I9. Het zegel is geplaatst in een koperen doosje met op de onderste kant twee gleuven voor eventuele aanhechting aan een dokument. Op de rand van het stuk is op twee plaatsen een kleine beschadiging. Het college van Curatoren van de Universiteit gaf aan Braemt de opdracht dit zegel te vervaardigen voor de Academische Senaat. Deze was de Academieraad der Ordinarii, bijeengeroepen en voorgezeten door de Rector Magnificus. Een koperen afdruksel van het zegel werd bij de eerste steenlegging van de Aula Academica met andere voorwerpen ingemetseld op 4 augustus 1819. Braemt stelde op het Gentse triënnale salon van 1820 een wassen afdruk van het zegel tentoon.
Objectnaam
zegel (identificatiedrager)
Vervaardiger
Joseph Pieter Braemt
Datering
19de eeuw
Objectnummer
13282

Objectgegevens

Materiaal
was,messing
Afmetingen
(zegel) diameter 66.8 mm,(doosje) diameter 69.7 mm,(doosje) hoogte 17.3 mm
Plaats
België

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by