STA M
Model van het schip 'de Maagd van Gent' Collection

Model van het schip 'de Maagd van Gent'

Geelkoperen kopie van het houten model "De Maegt van Ghendt", een vermoedelijk 17de eeuws oorlogsschip, nu bewaard in het Gruuthuuse-museum te Brugge. Op de achtersteven bevindt zich een cartouche met de voorstelling van de Maagd van Gent en het opschrift: 'MAAGD VAN GENT'. De zilversmid Jean Baptiste Le Marischale vervaardigde het model in 1684. Het werd in 1758 gewijzigd door J. Clément. Toen werd de vooruitstekende boeg stomper gemaakt. Hieraan herinnert de koperen plaat op de achtersteven: RENO(vavit) /IOANNES / CLEMENT/ 1758. De drie masten ontbreken. Dit model werd door Jean de Kerchove, heer van Vaulx en Schepen van de Keure geschonken aan de nering der Vrije Schippers te Gent. Het diende waarschijnlijk als triomfschip in optochten en processies.
Objectnaam
scheepsmodel
Vervaardiger
Jean Baptiste Le Marischale
Datering
17de eeuw
Objectnummer
00937

Objectgegevens

Materiaal
messing
Techniek
hameren,drijven,ciseleren
Afmetingen
(geheel) hoogte 51.5 cm,(geheel) lengte 100 cm,(geheel) breedte 31 cm
Plaats
Gent

Bekijk ook

Ghent City Museum

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by