STA'Mtickets

restauratie parmentier

Op 10 oktober 2020 opent het STAM een vernieuwd vast circuit. Hiervoor worden heel wat collectiestukken grondig aangepakt en opgefrist. Momenteel restaureren we met steun van het Fonds Jacques Bollens van de Koning Boudewijnstiching een gouache met zicht op de katoenfabriek van Parmentier, Van Hoegaerden & Cie uit 1871.De fabriek was gelegen op de hoek van de huidige Nieuwe Vaart en de Wiedauwkaai op de terreinen van het latere Vynckier. Het werk illustreert de expansie van de Gentse textielindustrie, die in de 19de eeuw zo belangrijk was voor de metamorfose van de stad. Het toont de fabriek in zijn totaliteit. Deze grote, eigentijdse weergave in kleur van een textielfabriek vormt een uniek tijdsdocument.

Dergelijke schilderijen werden gemaakt in opdracht van de bedrijfsleiders, ter promotie van hun onderneming. Er werden soms ook afgeleiden van gemaakt: lithoafdrukken (als reclame in het distributiecircuit), vereenvoudigde briefhoofden en porseleinkaarten bijvoorbeeld.

Dit schilderij werd in 1964 aan het Bijlokemuseum (voorloper van het STAM) geschonken door de ‘Usines Cotonnières de Belgique’, opvolger van ‘Parmentier, Van Hoegaerden & Cie’, dat in 1962 de fabrieksgebouwen verkocht. Volgens het inkomboek was het werk toen al in slechte staat, het werd dan ook nooit eerder getoond.

Het werk heeft erg geleden. Het is erg vuil en het papier is verzuurd waardoor het erg broos is. Daarnaast is er ook heel wat ‘mechanische schade’: enkele gaten in het papier, krassen en stootplekken. In een eerste fase werd het schadebeeld in kaart gebracht. In het rood zie je de scheuren. In het lichtblauw lacunes in de beeldlaag.


Vervolgens voeren we een eerste reiniging uit. Hiervoor gebruiken we onder andere een heel zacht penseel en een museumstofzuiger of een smoke-sponge. Dit levert al snel een eerste resultaat op.
veeg voor en na de eerste reiniging

In de volgende fase zal het papier van zijn textiele drager ontdaan worden, van een nieuwe drager voorzien worden en terug op een spieraam opgespannen worden. Vervolgens wordt het verder gereinigd, worden de gaten gedicht en waar nodig geretoucheerd.