STA'Mtickets

doe een gift

In het STAM staat een schilderij… Met een gat in. Help je mee aan de restauratie van dit prachtige schilderij? Dan springen wij een gat in de lucht.

katoenfabriek van Parmentier, Van Hoegaerden & Cie

Je kan mee het gat in deze gouache dichten door een gift op de culturele mecenaatsrekening van de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 40 euro krijg je hiervoor een fiscaal attest.

De gift kan gestort worden op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 129/1017/00059.

doe een gift

Dit schilderij toont de katoenfabriek van Parmentier, Van Hoegaerden & Cie aan de Nieuwe Vaart. Leonard Beernaert schilderde het in 1871. Wij sprongen een gat in de lucht toen het in onze collectie kwam. Het is een fantastisch, bijzonder en uniek tijdsdocument … met een gat erin.

Gaten dichten is specialistenwerk en dit kost bijna 16.000 euro. Het Fonds Jacques Bollen gaf al een dikke 5.000 euro. We zoeken dus nog 11.000 euro om dit prachtwerk in al zijn schoonheid te herstellen.

Dit werk toont de expansie van de Gentse textielindustrie in de 19de eeuw. Het gebouw was een merkwaardige vernieuwing: vroeger werden fabrieken ondergebracht in bescheiden nieuwbouw of zelfs in bestaande gebouwen, zoals het Gentse Gravensteen. Dit majestueuze pand was de eerste van de mastodontcomplexen.

Deze grote, eigentijdse weergave van de textielindustrie vormt een uniek tijdsdocument. Veel van dit soort gezichten zijn naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan. Door hun gevoeligheid voor licht en vocht zijn deze stukken erg teer. Het is dan ook belangrijk dat we dit werk kunnen restaureren en kunnen delen met het publiek.

Als STAMsteuner word je exclusief op de hoogte gehouden van de voortgang van de restauratie. Daarnaast ben je natuurlijk uitgenodigd op de voor-opening... maar dat had je vast al in de gaten. Alvast hartelijk bedankt!