STA'M

wat is het STAM

Het STAM is het Gentse stadsmuseum dat sinds oktober 2010 op de Bijlokesite het verhaal van Gent brengt en je (nog) warm(er) maakt voor de stad. Je ontdekt er de vele lagen van Gent, een hedendaagse stad met een eeuwenoude geschiedenis.

Een vast circuit neemt je mee langs een chronologisch parcours van objecten en multimedia die de ontwikkeling en groei van Gent schetsen. Alles wat Gent tot Gent maakt, passeert de revue. De tijdelijke tentoonstellingen maken het begrip ‘stedelijkheid’ bevattelijk en tonen op telkens weer een andere manier wat een stad tot stad maakt.

Voorgevel

Wat het STAM anders maakt, is dat het echte topstuk zich niet tussen de muren van het museum bevindt. Dat topstuk is Gent zelf en een bezoek aan het Stadsmuseum is niet volledig zonder een bezoek aan de stad.

missie

Het STAM verkent als museum wat Gent tot Gent maakt, en de stad tot stad. Het verbindt mensen van vandaag met de geschiedenis en kijkt naar de toekomst van de stad. Het STAM maakt van bewoners, gebruikers en bezoekers betrokken partijen en gaat gul partnerschappen aan.

Sla er hier de strategische en operationele doelstellingen van het STAM op na, in de samenvatting van het STAMbeleidsplan 2019-2023 (pdf - 1,41MB).

voor wie?

Voor iedereen die Gent (beter) wil leren kennen…

  • Voor bezoekers die één of meerdere dagen in Gent verblijven, is het vaste circuit van het STAM de perfecte introductie tot de stad, een ideaal beginpunt voor een culturele en/of toeristische verkenning van Gent.
  • Voor wie Gent al min of meer kent, betekent het STAM een nieuwe invalshoek, met het vaste circuit als basis en de tijdelijke tentoonstellingen als extra impulsen.
  • Voor Gentenaars die deel willen uitmaken van een stad die trots is op haar culturele erfgoed en er op een actieve manier mee omgaat, is het STAM een open huis dat uitnodigt om deel te nemen aan allerhande activiteiten.
Introductieruimte Kelly
kwaliteitslabel

In 2012 kreeg het STAM van de Vlaamse overheid het kwaliteitslabel waardoor het zich een erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie mag noemen.

in de prijzen

museumprijs-logo.jpg#asset:99:url

Het STAM werd sinds de opening bekroond met enkele prijzen: de Thuis-in-de-Stad Prijs 2011, de Vlaamse Monumentenprijs 2011, de Prijs voor Cultuurmanagement voor directeur Christine De Weerdt in 2011, de Vlaamse Museumprijzen 2012 van jury én publiek. Het werd ook genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2013.

bestuurlijk: AGB erfgoed

Het STAM maakt samen met Het Huis van Alijn en het MIAT deel uit van het AGB Erfgoed.

Het idee om op de Bijloke een volwaardig Gents stadsmuseum in te richten ontstond eind jaren negentig. In 1997 had het Gentse stadsbestuur de werking van het Oudheidkundig Museum van de Bijloke om budgettaire redenen teruggeschroefd. Er werd een nieuwe bestemming gezocht voor de collectie en het bouwkundig patrimonium. Het afgelegde bestuurlijke traject vind je hieronder:

erfgoedconvenant

In 2000 sloot de Stad Gent met de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst een erfgoedconvenant af. Samen met Antwerpen en Brugge stond Gent hiermee aan de bakermat van dit nieuwe beleidsinstrument, dat focust op het ontwikkelen en stimuleren van een integraal en geïntegreerd lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

erfgoedcel gent cultuurstad

In datzelfde jaar werd Gent Cultuurstad vzw opgericht als juridische structuur voor de erfgoedcel en vooral om het erfgoedconvenant uit te voeren. Het doel was het cultureel erfgoed of het geheugen van de stad toegankelijker en actueel te maken. Hiertoe werkten we projectmatig samen met professionele erfgoedbewaarders (onder meer musea, archieven, bibliotheken) en/of gepassioneerde amateurs (onder meer verenigingen, verzamelaars). Van bij het begin was de realisatie van een nieuw stadsmuseum voor Gent één van de vele projecten van de erfgoedcel.

Voor een overzicht van erfgoedcellen in Vlaanderen:www.erfgoedcellen.be.

reflectietraject

Het ontstaansproces van het het STAM werd gevoed door een reflectietraject dat begon in 2000 met het groene boekje'Kleine dramaturgie voor een artefactenstoet. Omtrent "Gent Cultuurstad"' (Pascal Gielen). In 2001 volgde het oranje boekje 'Het geheugen van een stad. Vierstedenworkshop Stadsmusea' (red. Steven Thielemans), en in 2002 het paarse boekje 'Gent: Stadsmuseum in Vlaanderen. Enkele voorstellen voor het Bijlokemuseum' (pdf - 203KB) (Prof. Dr. Sophie de Schaepdrijver). In 2002 verrichtte Letty Ranshuysen een publieksonderzoek dat verscheen onder de titel 'Een nieuw stadsmuseum voor Gent. Voorstellen vanuit het beoogde publiek' (pdf - 727KB).

In september 2005 sloot het Oudheidkundig Museum van de Bijloke de deuren. Alle bestaande middelen en personeel werden sindsdien ingezet voor de realisatie van het STAM, Stadsmuseum Gent.

erfgoedforum / stadsmuseum

Het Gentse erfgoedconvenant bepaalde sinds 2009 dat het stadsmuseum wordt op- en uitgebouwd tot erfgoedforum. Met het STAM wilde Gent een stadsmuseum realiseren dat tegelijk een concreet en zichtbaar platform is voor een actief erfgoedbeleid. Het was dan ook een logische evolutie dat de erfgoedcel 'Gent Cultuurstad' opging in en één werd met het erfgoedforum 'STAM'. Het STAM verwezenlijken was maar één van de vele convenantprojecten, maar dan wel het grootste en allesomvattende. 'STAM' werd dan ook de naam waaronder sinds juni 2009 gecommuniceerd werd.

In de aanloop naar de opening van het STAM in oktober 2010, verschenen 3 STAMbladen die je hieronder kan downloaden:

Vanaf 2014 wordt het STAM door de Vlaamse overheid niet langer beschouwd als 'erfgoedforum' maar als 'museum'.

AGB erfgoed

Sinds 1 januari 2014 maakt het STAM, samen met Het Huis van Alijn en het MIAT, deel uit van het AGB Erfgoed.