STA'Mtickets

twee STAMstukken extra op de vlaamse topstukkenlijst

Wit Cruyl

De meest zeldzame en onmisbare cultuurgoederen van Vlaanderen zijn opgenomen in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Werken die op de lijst staan, zijn beschermd en mogen Vlaanderen niet verlaten zonder toelating.

Het STAM had al een aantal collectiestukken op deze lijst staan, o.a. het Krijgsvaandel met de Maagd van Gent en het Panoramisch Gezicht in Gent op 1534, en nu komen er twee extra bij. Bekijk alle Topstukken van het STAM.

ontwerptekeningen voor een nieuwe bekroning van het gentse belfort

Het gaat om twee tekeningen van de Gentse architect, ontwerper, prentmaker en tekenaar Lieven Cruyl. Hij is bekend omwille van zijn verschillende vedute: zeer gedetailleerde schilderijen, gewoonlijk op groot formaat, van een stadsgezicht of ander vergezicht. Deze deze twee grote ontwerpen op perkament zijn toch wel bijzonder binnen Cruyls oeuvre. Onderaan deze pagina kan je doorklikken naar meer gedetailleerde omschrijvingen van deze werken in onze collectiedatabank.

historische waarde

De tekeningen uit 1684 kaderen in de bouwgeschiedenis van het bekende Gentse belfort. Ze bieden meer inzicht in ideeën die al dan niet uitgevoerd zijn en hebben dus een hoge ijkwaarde voor de geschiedenis van het belfort. De ontwerpen van Cruyl zijn te vergelijken met een 14de-eeuws ontwerp voor het belfort, eveneens een grote, verticale compositie in pen op perkament dat ook in het STAM wordt bewaard (zie onder). Aangezien de twee ontwerpen kaderen binnen de architectuurgeschiedenis en relevant zijn als visuele bron voor het onderzoek binnen dit domein hebben ze een historische waarde en zijn ze van belang voor het collectieve geheugen.

artistieke waarde

Ontwerptekeningen hebben zelden dergelijk formaat - dit zijn unieke stukken. Hoewel de tekeningen groot zijn, slaagde Cruyl er in om ze heel fijn uit te voeren in pen op perkament met aandacht voor detail. De ontwerpen hebben daardoor ook een hoge artistieke waarde.

te zien in het STAM?

De tekeningen zijn te kwetsbaar om permanent te tonen in Het verhaal van Gent, dat momenteel een make-over krijgt en terug opengaat op 10 oktober 2020. Maar wie weet zullen ze in het najaar van 2022 te zien zijn in onze expo 'Skyline'...

uit de STAMcollectie

  • periode 
  • vervaardiger 
  • materiaal