STA M
Agenda

de stadsacademie: mobiel zonder auto

30.11.2017
Stadsacademie Mobiliteit

Onder de titel 'Mobiel zonder auto. Over mobiliteit tussen de kleine en de grote ring' nodigt De Stadsacademie Sidsel Birk Hjuler van Cycle Superhighways (Denemarken) uit in het STAM voor een lezing gevolgd door een panelgesprek.

(Illustratie: Jade Kerremans)

Met de invoering van het nieuw circulatieplan, toont Stad Gent de ambitie om het hoofd te bieden aan de toenemende mobiliteitsdruk op de binnenstad. Wanneer we de focus enkele kilometers verleggen en inzoomen op het gebied dat zich opspant tussen de kleine en de grote ring, is die scherpe visie er nog niet. Nochtans zullen de 20ste- eeuwse wijken de komende jaren meer en meer het onderwerp vormen van stadsontwikkeling en -verdichting.

Deze avondsessie buigt zich over de vraag of en hoe mobiliteitsgestuurd plannen een sleutel kan vormen binnen een toekomstig verstedelijkingsperspectief. Nadenken over mobiliteit van ring tot ring, is nadenken over nieuwe infrastructuur en nieuwe platformen van waaruit we mobiliteit organiseren, met andere rollen voor overheid, markt en civiele partijen.

Het debat wordt ingeleid door een lezing van Sidsel Birk Hjuler (Cycle Superhighways, Denemarken). Daarnaast bestaat het panel uit:

  • Mieke Nolf (Veldroom)
  • Dirk Lauwers (mobiliteitsexpert UGent)
  • Tim Scheirs (Veneco - voormalig Fiets van Troje)
  • kabinetsmedewerker van Filip Watteeuw (schepen van Mobiliteit Stad Gent)
  • kabinetsmedewerker van Sven Taeldeman (schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Ruimtelijke Planning Stad Gent)


de stadsacademie

Tweehonderd jaar samengaan van stad en universiteit is een moment om te reflecteren over de stedelijke rol van de universiteit. N.a.v. de STAMexpo Stad en universiteit. Sinds 1817 organiseert de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent een reeks lezingen en debatten, als aanzet voor een Stadsacademie. Plaats van gebeuren is de abdijkerk van het STAM, die deel uitmaakt van het tentoonstellingsparcours.


Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by