STA M
Agenda

de stadsacademie: meer wonen op minder ruimte

14.12.2017
Stadsacademie Wonen

Onder de titel 'Meer wonen op minder ruimte. Over de meerwaarde van verdichting' nodigt De Stadsacademie Freek Persyn (51N4E) uit in het STAM voor een lezing gevolgd door een panelgesprek.

(Illustratie: Jade Kerremans)

Waar 25 jaar geleden de stad leegliep, is er vandaag een competitie met als inzet de centrumstedelijke ruimte. Daardoor verdicht de stad verder op plekken waar reeds een tekort is aan groen, voorzieningen en openbare ruimte. Meer Gentenaars? Dat kan enkel als we Gent groter maken, méér Gent maken.

Zinvoller dan verder groeien aan de buitenrand van de agglomeratie, is inzetten op het doorgroeien van de reeds verstedelijkte stadsrand tot volwaardige stad. Delen van de stadsrand die goed gelegen en goed bereikbaar zijn en aansluiten bij parken en open ruimte, zijn aantrekkelijke woonplekken. Door plaats te maken om er meer mensen te laten wonen, kunnen ze doorgroeien tot nieuwe stadswijken.

Hoe zetten we de demografische groei in de Gentse agglomeratie in als motor van de verduurzaming en vernieuwing van de stadsrand? Welke plekken in de stadsrand lenen zich tot verdichting en welke niet? Hoe koppelen we verdichting aan betaalbaarheid? Hoe doorbreken we de status quo van het bestaande grondgebruik en de huidige eigendomsstructuur? Wie kan dit proces leiden?

Freek Persyn (51N4E) leidt het avonddebat in met een lezing over de stedelijke en landschappelijke meerwaarde van de koppeling tussen wonen en verdichting. Daarna gaat hij in debat met:

  • Peter Van Den Abeele (Stadsbouwmeester Gent),
  • Reinout Debergh (Provincie Oost-Vlaanderen, diensthoofd Ruimtelijke Planning)
  • Sven Taeldeman(Stad Gent, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen)

Met Michiel Dehaene (UGent, vakgroep Stedenbouw en Architectuur) als moderator.

de stadsacademie

Tweehonderd jaar samengaan van stad en universiteit is een moment om te reflecteren over de stedelijke rol van de universiteit. N.a.v. de STAMexpo Stad en universiteit. Sinds 1817 organiseert de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent een reeks lezingen en debatten, als aanzet voor een Stadsacademie. Plaats van gebeuren is de abdijkerk van het STAM, die deel uitmaakt van het tentoonstellingsparcours.


Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by