STA M
Agenda

Lezing: Antiklerikaal verzet in het werk van Virginie Loveling

21.10.2021
Rebellie virgina
Koop je ticket(s) online, selecteer de datum van de lezing
  • Donderdag 21 oktober 2021
  • Van 19 tot 20 uur
  • In de abdijrefter
  • Prijs: je museumticket (voor de tarieven, klik hier)
  • Bezoek voordien ook het museum, die dag open tot 19 uur
  • Lezingenreeks van UGent i.s.m. het STAM

Beeld: Portret van Virginie Loveling door R. Van Damme, Gent, 1898, Liberas

Het werk van de zelfbewuste en kritische auteur Virginie Loveling (1836-1923) genoot tijdens haar leven al grote waardering, niet in de laatste plaats in Gent, waar ze in belangrijke periodes van haar leven woonde, schreef en deelnam aan het intellectuele leven.

Lars Bernaerts schijnt een licht op Lovelings antiklerikale werken, waarin de vrijzinnige schrijver de politieke tegenstellingen van haar tijd scherp verbeeldt. In Sophie (1885) hekelt Loveling bijvoorbeeld de heerszucht van de Kerk in landelijk Vlaanderen tijdens de schoolstrijd.

Op de achtergrond speelt ook de tegenstelling tussen stad en platteland een rol. De fictieve dorpen van Lovelings antiklerikale romans liggen in de nabijheid van de stad Gent, die in politieke en religieuze kwesties een referentiepunt is. Wat leren dorpjes zoals Crocke en Zompelgem ons over antiklerikaal verzet? Hoe brengen romans zoals Sophie dat verzet in beeld? De lezing gaat in op de scherpe kritiek, op Lovelings achtergrond en de opmerkelijke ontwikkeling van het titelpersonage Sophie.

Door Lars Bernaerts

Lars Bernaerts doceert moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en publicaties gaan over moderne Nederlandstalige romans, verteltheorie, het literaire hoorspel en experimentele literatuur uit de naoorlogse periode.

Recent verschenen bij Academia Press Luisterrijk der letteren. Hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen (red. L. Bernaerts & S. Bluijs) en Literatuur van zijn en schijn. Nieuwe perspectieven op het werk van Walter van den Broeck (red. L. Bernaerts & E. Beyaert).

In de reeks 'Rebellie in de Gentse letteren'

Deze lezing (2 van 7) maakt deel uit van de reeks 'Rebellie in de Gentse letteren - van middeleeuwen tot heden' van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent.

In deze lezingenreeks nemen letterkundigen telkens een ander literair werk, auteur of fenomeen onder de loep die nieuwe vragen oproepen over Gentse literaire rebellie.

De lezingen hangen verhalen op aan de collectie van het STAM. Toehoorders krijgen dan ook de kans om het museum te bezoeken, waar ze oog in oog komen te staan met het rebelse Gentse verleden.

Met de steun van

  • Logo U Gent NL RGB 2400 kleur
  • Icoon U Gent LW NL RGB 2400 kleur

Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by