STA M
Agenda

Boekvoorstelling: Getemde rivieren. Hoe het middeleeuwse Gent Schelde en Leie bedwong

02.10.2021
Wxwxwxw

Beeld: STAMcollectie

In de 12de en 13de eeuw slaagde de stad Gent erin om Leie en Schelde onder controle te brengen door de aanleg van dammen en stuwen. Dankzij deze ingrepen ontwikkelde Gent zich als een verkeersknooppunt van binnenscheepvaart en tot een grote welvarende stad. Zo werd ze in de middeleeuwen een van de grootste steden in West-Europa. Met een historisch-geografisch onderzoek toont de auteur aan hoe dit complex waterbouwkundig systeem tot stand kwam en wat vandaag hiervan nog terug te vinden is.

In de voorbije decennia is watererfgoed in steden opnieuw belangrijk, prominent zichtbaar en toegankelijk geworden. Deze studie kan dienen bij de herwaardering en het hergebruik van de waterlopen in Gent en bij het opnieuw openleggen van gedempte waterlopen of het toegankelijk maken van de oevers.

Het boek 'Getemde rivieren. Hoe het middeleeuwse Gent Schelde en Leie bedwong' is een aangepaste versie van een doctoraatsstudie, een interdisciplinair, historisch geografisch onderzoek naar de oorsprong van de waterlopen in het middeleeuwse stad Gent. Te koop in de STAMshop!

Frank Gelaude

Dr. Frank Gelaude studeerde geologie en bodemkunde aan de Universiteit Gent. Zijn hele loopbaan was hij werkzaam als leraar aardrijkskunde in het Gemeenschapsonderwijs. Sinds 2000 is hij verbonden aan de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen.

Frank behaalde eind 2018 de graad van doctor in de monumenten- en landschapszorg met het proefschrift De vroege hydrografie van de stad Gent, een geomorfologisch en historisch onderzoek van menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent.

Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by