STA'Mtickets

openingslezing: de muurschilderingen in de abdijrefter

Breht2

De 14de-eeuwse muurschilderingen in de refter van de Bijlokeabdij spreken bijzonder tot de verbeelding. Maar eigenlijk is onze kennis van deze kunstwerken relatief beperkt.

vlaamse meesters in situ

Waarom lieten de kloosterzusters de eetzaal zo mooi versieren? Wat betekenen de muurschilderingen en wat was hun plaats in de belevingswereld van de religieuzen?

Brecht Dewilde probeert het verhaal achter de muurschilderingen te ontrafelen. Hij analyseert de iconografie van de schilderingen en koppelt dit aan het ruimtegebruik van de refter en de beeldwereld van de middeleeuwse kloosterzusters. Deze eerste zondagslezing gaat door in de abdijrefter, onder het toeziende oog van Christus en de apostelen.

brecht dewilde

Brecht Dewilde (°1982) is als onderzoeker verbonden aan het STAM. Met deze openingslezing luidt hij de nieuwe opstelling in de abdijrefter in die kadert in het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ'.

randprogramma 'vlaamse meesters in situ'

Deze lezing (1 van 4) maakt deel uit van het STAMrandprogramma 'Vlaamse Meesters in Situ'.

ook te boeken voor groepen

Deze lezing is ook te boeken voor groepen. Lees er hier alles over.