STA M
Agenda

zondagslezing: internering en toerekeningsvatbaarheid

10.02.2019
Katrien Hanoulle

inschrijvenover de exporeeks: samenleven met misdaad

  • Zondag 10 februari 2019
  • Van 10.30 tot 12 uur
  • In het STAM in de abdijkerk
  • Prijs: 5 euro / kansentarief via UiTPAS: 1 euro
  • Inschrijven: via Vormingplus
  • Ihkv de expo 'Het museum van de misdaad' (16+): toegangstarieven
  • VOLZET

Onze maatschappij worstelt al eeuwenlang met de vraag hoe ze moet omgaan met geestesgestoorde daders. De veroordelingen van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de behandeling van geïnterneerden tonen aan dat deze kwestie actueel blijft.

Katrien Hanoulle deed onderzoek naar de manier waarop het al dan niet toerekeningsvatbaar zijn beoordeeld wordt. Ze schetst de historische evolutie van de positie van de geestesgestoorde in het strafrecht en tracht een duidelijke afbakening te geven van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering. Ze formuleert ook voorstellen om de praktijk beter af stemmen op de doelstelling van het strafrecht vandaag en van de mensenrechten.

Katrien Hanoulle is doctor in de rechten en gerechtelijk stagiaire bij het parket van de procureur des Konings te Leuven. Zij is tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

reeks 'samenleven met misdaad'

Tijdens de expo 'Het museum van de misdaad' (26.10.2018 t.e.m. 30.04.2019), kan je vanaf december elke maand op een zondagvoormiddag in het STAM terecht voor een lezing. Deze lezingen maken deel uit van de reeks 'Samenleven met misdaad'. Daarin bundelen STAM en Vormingplus hun gezamenlijke randprogramma bij deze expo.

Organisatie: het STAM i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo.

Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by