STA M
Agenda

de stadsacademie

19.04.2018
Stadsacademie De Stadsacademie
  • Donderdag 19 april 2018
  • Om 19.30 uur
  • In de abdijkerk van het STAM
  • Gratis - reserveren hoeft niet

Onder de titel 'Off campus: van eigendom naar stad. Over het stedelijk beheer van institutionele grondposities' nodigt De Stadsacademie je uit in het STAM voor haar doorstart.

(Illustratie: Jade Kerremans)

De afgelopen zes maanden was 'De Stadsacademie in oprichting’ een collaboratorium waarin studenten, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis deelden over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen.

Er werden acht sessies rond acht stedelijke thema's werden georganiseerd met twee doelstellingen voor ogen. 1) Op korte tijd een netwerk samenbrengen rond urgente thema’s dat het debat rond de stad stuurt, of zou kunnen sturen: welke actoren hebben de ambitie en het enthousiasme om dergelijke vraagstukken op te nemen? 2) Binnen dit netwerk peilen naar relevante onderzoeksvragen: waaruit bestaat de gedeelde stedelijke agenda?

Deze negende en laatste sessie in de reeks markeert het einde van de oprichtingsfase: we kijken terug op de besproken thema's en herleiden ze tot concrete onderzoeksvragen en trachten daarrond begeleidingsteams samen te stellen.

Deze sessie is ook de start van het vervolgtraject: het masterproefatelier waarbinnen studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van een transdisciplinair team zullen werken rond gedeelde stedelijke vraagstukken. Concreet zal zich dit vertalen in gedeelde opgaven voor bachelorpapers, masterproeven, groepswerken, stages, en de actieve zoektocht naar experimenteerzones en proeftuinen.


de stadsacademie

Tweehonderd jaar samengaan van stad en universiteit is een moment om te reflecteren over de stedelijke rol van de universiteit. N.a.v. de STAMexpo Stad en universiteit. Sinds 1817 organiseert de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent een reeks lezingen en debatten, als aanzet voor een Stadsacademie. Plaats van gebeuren is de abdijkerk van het STAM, die deel uitmaakt van het tentoonstellingsparcours tot het eind van de tentoonstelling op 27 maart 2018. Deze afsluitende sessie vindt plaats na deze datum en wil kijken naar de toekomst van De Stadsacademie.


Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by