STA'M

rondleidingen 'het kloosterleven in de bijlokeabdij'

Abdijrefterstam

N.a.v. Vlaamse Meesters in Situ in de Bijlokeabdijrefter, laat het STAM je ook de magie ontdekken van het grotere geheel: de Bijlokeabdij en Bijlokesite. Laat je tijdens deze nieuwe rondleiding zowel binnen als buiten meevoeren naar de wereld van de middeleeuwse cisterciënzerzusters in een verhaal over de relatie tussen kunst en religie.

In de middeleeuwse abdij was elk moment van de dag gekoppeld aan een welbepaalde ruimte, terwijl de ruimten met elkaar verbonden waren door rituele handelingen. Contemplatie en gebed gaven structuur aan het leven van de cisterciënzers. Zelfs het eetmaal in de refter bood gelegenheid voor spirituele ontmoeting dankzij de aanwezigheid van het Laatste Avondmaal. Kunst en architectuur regisseerden dan ook in grote mate de religieuze beleving van de zusters.

In de abdij van de Bijloke werd niet alleen gebeden. Ook de zorg voor zieken in het naastgelegen hospitaal behoorde tot de kerntaken van de kloostergemeenschap. Deze combinatie van zorg en gebed is bijzonder omdat cisterciënzers doorgaans een teruggetrokken leven leidden en het contact met de buitenwereld schuwden.

Deze rondleiding doet zowel buiten (de Bijlokesite) als binnen (het STAM, de Bijlokeabdij) aan. Binnen ligt de klemtoon op de abdijrefter, maar ook het dormitorium, de abdijkerk en de pandgangen komen aan bod.

Ook na afloop van Vlaamse Meesters in Situ zal deze nieuwe rondleiding blijven bestaan.

info

Heb je inhoudelijke vragen over deze STAMrondleiding of krijg je graag wat advies van iemand die met je meedenkt?

STAMcontact: Greet De Lathauwer
T + 32 (0)9 267 14 64
E-mail: greet.delathauwer@stad.gent