STA'Mtickets

groepsrondleidingen 'het kloosterleven in de bijlokeabdij'

Kloosterleven

Het STAM greep Vlaamse Meesters in Situ in de Bijlokeabdijrefter tijdens de zomer van 2019 aan om ook de magie te tonen van het grotere geheel: de Bijlokeabdij en Bijlokesite. Laat je in een nieuwe binnen- en buitenrondleiding meevoeren naar de wereld van de middeleeuwse cisterciënzerzusters in een verhaal over de relatie tussen architectuur en kloosterleven. Afbeelding: De Bijlokeabdij in 1638 © Archief Gent.

rites en ruimtes

Het leven in de Bijlokeabdij verliep volgens de regel van Benedictus. Dit was een strenge regel met weinig slaap, weinig voedsel en lange gebedsmomenten in een koude kerk. De zusters stonden op in het holst van de nacht en brachten de dag door met bidden. Maar er werd niet alleen gebeden. Ook de zorg voor de zieken in het naastgelegen hospitaal behoorde tot de kerntaken van de kloostergemeenschap. Deze combinatie van zorg en gebed is bijzonder omdat cisterciënzers doorgaans een teruggetrokken leven leidden en het contact met de buitenwereld schuwden.

Contemplatie en gebed gaven structuur aan het leven in de abdij. Elk moment van de dag was gekoppeld aan een welbepaalde ruimte die op een specifieke plek lag. Fysieke handelingen en spirituele beleving waren daarbij nauw verweven. Zelfs het eetmaal in de refter was een bijzonder moment, omdat de muurschildering van het Laatste Avondmaal herinnerde aan het offer dat Christus voor de mensheid heeft gebracht.

buiten en binnen

Deze rondleiding doet zowel buiten (de Bijlokesite) als binnen (het STAM, de Bijlokeabdij) aan. Binnen ligt de klemtoon op de abdijrefter, maar ook het dormitorium, de abdijkerk en de pandgangen komen aan bod.

info

Heb je inhoudelijke vragen over deze STAMrondleiding of krijg je graag wat advies van iemand die met je meedenkt?

STAMcontact: Marieke De Poortere
T + 32 (0)9 267 14 64
E-mail: marieke.depoortere@stad.gent