STA M
Agenda

a glimpse: atelier architectuur

25.03.2017
Atelier Februari Wet De Taeye

inschrijven

  • Zaterdag 25 maart 2017
  • Van 10 tot 16 uur
  • Voor bewoners van verkavelingen
  • Max. 12 deelnemers
  • Prijs: 20 euro (incl. expo-bezoek + broodjeslunch + koffie en thee)

Michiel Dehaene en Tom Broes gaan in dit atelier samen met bewoners van verkavelingen op zoek naar collectieve dimensies die kunnen toegevoegd worden aan verkavelingen.

Ze hebben drie scenario’s in gedachten: (1) het kot en de boomgaard, (2) zonder straat, (3) nieuwe gasten. Elk scenario brengt nieuwe maatschappelijke verhoudingen mee, andere dan de verhoudingen die gebetonneerd zitten in de huidige bebouwing. Wie heeft zin om mee te denken?

Michiel Dehaene (°1971) is hoofddocent Stedenbouw aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent waar hij stadsanalyse en stadsontwerp doceert. Zijn onderzoek richt zich op de epistemologie van de stedenbouw, verspreide verstedelijking en de relatie tussen verstedelijking en ontwerp.

Tom Broes (°1981) is architect en assistent aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Niet zozeer de 'hoge' architectuur spreekt hem aan, maar gebouwen uit verschillende culturen die tot stand kwamen zonder dat er architecten bij te pas kwamen, alledaagse bouwsels met specifieke inheemse eigenheden. Hij werkte vroeger bij het architectenvennootschap Robbrecht & Daem in Gent.


a glimpse: een reeks ateliers

Tijdens de expo A glimpse of where we're going programmeert Elly Van Eeghem een reeks ateliers. Daarin denkt een kleine groep deelnemers al doende na over toekomstige verstedelijking. Onder de leiding van telkens een andere medemaker. Vanuit telkens een ander medium: sculptuur, grafiek, geluid, textiel, architectuur, archeologie, maquette. De ateliers vinden plaats in de tentoonstelling zelf en de resultaten worden er achteraf deel van.

Ook in het STAM

Stadsmuseum Gent

Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent
09 267 14 00
info@stamgent.be

  • Vlaanderen verbeelding werkt
  • Logo Gent 125Px
made by