STA'M
1/14
het verhaal van gent De vaste waarde van het STAM 'Het verhaal van Gent' is altijd te bezoeken. Deze tentoonstelling vertelt de geschiedenis van Gent, van de eerste nederzettingen tot een moderne stad. Een helder chronologisch circuit waarin meer dan 300 goedgekozen collectiestukken en vele interactieve media dit verhaal tot leven brengen en verdiepen.

gent, stad van alle tijden

Geen enkele periode of macht bepaalde het beeld van Gent. Het is tegelijk een universiteitsstad, een havenstad, een historische stad, een cultuurstad. Een stad van alle tijden.

Het STAM is het instrument om de stad laag per laag te ontcijferen, om oude stadsweefsels weer zichtbaar te maken en om krijtlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen te ontdekken.

Carldekeyzer
Portus Ganda, Big Jump, 2010 © Carl De Keyzer
In de introductieruimte staat het huidige Gent centraal. Een luchtfoto van de agglomeratie, een maquette van het historisch centrum en een film geven je een beeld van en voeling met het hedendaagse Gent.

zichten op gent

De reis door de tijd in het verhaal van de stad wordt vertaald in de digitalisering van vier zichten op Gent.

De oudste van de vier kaarten is het Panoramisch Zicht op Gent uit 1534. De tweede kaart dateert uit 1641; ze werd gemaakt door Antonius Sanderus. De Plattegrond van Gent met hoogtepeilen dateert van 1912 en de vierde 'kaart' is een luchtfoto van het huidige Gent.

ontluikende stad, tot 1200

Hier staat de oudste stadskern centraal. Toch wijzen ook heel wat relicten op de menselijke aanwezigheid in de voorafgaande periode. Steensculpturen en verluchte handschriften illustreren het belang en de bloei van de rivaliserende Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdij

  • 20110517 08 Sba Mg 3470
  • Dubbelzijdig gebeeldhouwd linteel ca. 1160
In de loop van de vijftiende eeuw verandert er heel wat voor Gent en de andere Vlaamse steden. Ze worden geconfronteerd met de ambitieuze hertogen van Bourgondië, die dromen van een sterke gecentraliseerde staat. Gent, verdediger bij uitstek van de stedelijke vrijheden, krijgt het zwaar te verduren.

bedaarde stad, 1600-1800

Schilderijen, processietoortsen, gravures … herinneren aan de grootse festiviteiten die georganiseerd werden bij talloze evenementen, zoals de blijde intredes van vorsten. De relatieve politieke rust en economische heropbloei na woelige tijden stimuleerden de bouwactiviteit.

Bedaardestad
Schilderij van François Duchatel, 'Inhuldiging van Karel II, koning van Spanje, als graaf van Vlaanderen' uit 1666 Een applicatie in het museum naast dit schilderij vertelt je meer over Blijde intredes

industriestad, 1800-1950

Onder invloed van de industrialisering barstte de middeleeuwse stad definitief uit haar voegen. De stadspoorten verdwenen en buiten de (voormalige) stadsomwallingen groeiden diverse nieuwe wijken. Grootschalige infrastructuurwerken moesten die evolutie in goede banen leiden. Ook onderging het historische centrum een grondige transformatie.

Bij de sanering van de binnenstad liet men ook de stinkende dichtgeslibde grachten en waterlopen niet ongemoeid. De Reep werd in 1884 gedeeltelijk overwelfd voor de aanleg van het François Laurentplein.

1913: wereldtentoonstelling

De wereldtentoonstelling in Gent van 1913 vond plaats in de Sint-Pieters-Aalstwijk, aan de achterzijde van het station Gent-Sint-Pieters, en in het Citadelpark. De tentoonstellingspaleizen waren tijdelijke constructies waarvan er slechts weinig overblijven en de buurt is intussen verkaveld tot een woonwijk. Het STAM ontwikkelde een virtuele maquette die toont hoe het er daar uitzag anno 1913.

1934: de diefstal van de rechtvaardige rechters

Het Lam Gods is groter en bekender dan Gent zelf. In het STAM staat de diefstal van het paneel met de Rechtvaardige Rechters centraal. De speurtocht naar het verdwenen paneel is nog steeds actueel en zorgt voor een speels element in de opstelling. Het turbulente verhaal van het Lam Gods ontdek je hieronder op een tijdlijn:

Rechtvaardigerechters

​de gentse bevolking is sinds de jaren 1960 steeds diverser geworden

De stadsvlucht wordt vooral veroorzaakt door stadsontwaarding. Fabrieken en vervallen woonwijken domineren in de jaren 1950 en 1960 grote delen van de stad. Vanaf de late jaren 1970 groeit de aandacht voor stadsherwaardering, maar de resultaten worden pas echt zichtbaar in de jaren 1990. Ook het mobiliteitsplan ‘Gent binnenstad’ uit 1997, dat auto’s grotendeels uit het centrum bant, stimuleert de vernieuwing van de stad.

2383 1986 1986 Dma Neg 207 5 5

centrumstad

Gent is de laatste decennia uitgegroeid tot een centrumstad inzake dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en recreatie. Met meer dan 70.000 studenten in het universitair en hoger onderwijs is Gent dé onderwijsstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van de universiteit en de hogescholen stimuleert de kennisindustrie en geeft creatieve impulsen aan de hele culturele sector.

Ufo Ugent Wannes Nimmegeers Stam
In 'Gent in LEGO' kan je letterlijk een steentje bijdragen en zelf bouwen aan de stad waar je altijd al van droomde bij de de vier bekendste Gentse torens: de toren van de Sint-Niklaaskerk, het Belfort, de Boekentoren en de toren van de Sint-Baafskathedraal.
het verhaal van gent De vaste waarde van het STAM 'Het verhaal van Gent' is altijd te bezoeken. Deze tentoonstelling vertelt de geschiedenis van Gent, van de eerste nederzettingen tot een moderne stad. Een helder chronologisch circuit waarin meer dan 300 goedgekozen collectiestukken en vele interactieve media dit verhaal tot leven brengen en verdiepen.