STA'M
 collectie

Persoonlijke penningen van A. Vandenpeereboom, (1877)

Op de voorzijde staat in het midden een perenboom en rondom tussen een cirkel en de buitenrand, ALS RIET BUYGT NIET MAER BLYFT VROOM PEEREBOOM ; onderaan een engelenkopje (voormalig muntteken van de Brusselse Munt) met links en rechts de initialen A en B en rondom een verhoogde boord. Terwijl op de keerzijde in het midden op een schild het monogram A V D P te zien is omgeven door een boord, een cirkel van sterretjes en een verhoogde boord. Alphonse Vandenpeereboom werd geboren te Ieper op 7 juni 1812 en overleed op 10 oktober 1885. Hij werd Minister van Staat maar had reeds vroeg belangstelling voor de numismatiek. Hij werd lid van de “Société Royale Belge de Numismatique” in 1863 en kocht in naam van de staat de beroemde verzameling L. Geelhand. Deze bestond uit 2.771 gouden, zilveren en bronzen penningen. De goedkeuring van de kostprijs van 80.000 fr. werd op 30 juni 1865 gepubliceerd in het staatsblad. Zijn grootste verdienste voor de numismatiek was de publicatie van “Essai de numismatique Yproise” dat in 1877 verscheen. Bij deze gelegenheid liet Vandenpeereboom een persoonlijke jeton slaan met zijn symbolen en monogram, gebaseerd op zijn Ex Libris gegraveerd door Onghena. Als eerbetoon voor zijn werk ontving hij in 1884 een medaille met zijn beeltenis gegraveerd door Leopold Wiener. Hij schonk, bij testament, zijn volledige verzameling aan de stad Ieper en kreeg er als dank zijn standbeeld dat ingehuldigd werd op 25 september 1892. Dit zilveren en bronzen exemplaar van zijn persoonlijke penning werd aan het Museum geschonken door Diegerick die “Médailles frappées en l’honneur de M. Alph. Vandenpeerboom” publiceerde.

objectgegevens