STA'M
 collectie

Gedenkpenning opening eerste Belgische spoorlijn, 1835

De buste naar links van Koning Leopold I in militair uniform met rondom, LEOPOLD PREMIER (links) ROI DES BELGES (rechts) BRAEMT F. (onderaan) en rondom een geprofileerde rand. Op de keerzijde staat Vrouwe Belgica zit met lang gewaad naar links gewend met haar rechterhand op een rol met de eerste spoorlijnen, OSTENDE / BRUGES / GAND / BRUXELLES / ANVERS / MALINES / LIÈGE / HAINAUT en met een hoorn des overvloed in haar linkerarm terwijl op de grond het Belgische wapenschild staat met op de achtergrond een trein naar links met rokende schouw en links een toren ; onderaan op de afsnede, SYSTÈME DE CHEMIN DE FER. / LOI DU 1ER MAI 1834. / ---- / INAUGURATION 5 MAI 1835. (rondom onderaan) en met rondom een geprofileerde rand. Op 5 mei 1835 reed de eerste trein 'De Pijl' op het Europese vasteland van Brussel naar Mechelen. België had zich in 1830 van Nederland afgescheiden en kon daardoor geen gebruik meer maken van waterwegen op Nederlands grondgebied. Het gevolg was dat de haven van Antwerpen afgesneden raakte van haar Duitse achterland en dus had België met spoed een alternatieve vervoerwijze nodig. Koning Leopold I had George Stephenson ontmoet en koos voor de toen revolutionair nieuwe spoorwegtechniek en koos ervoor een spoorwegnet van staatswege aan te leggen. Omdat de spoorwegen door de staat aangelegd werden, kon het natuurlijk niet zo zijn dat alleen Antwerpen daarvan profiteerde: het moest een nationaal dekkend netwerk worden. Zo ontstond een netwerk met een Noord-Zuidlijn en een Oost-Westlijn die elkaar in Mechelen kruisten. Mechelen werd het middelpunt van het Belgische spoorwegnet. In 1843 werd de Duitse grens bereikt Voor de inhuldiging van de eerste treinverbinding werd Braemt aangesproken om deze gedenkpenning te vervaardigen.

objectgegevens