STA'Mtickets
 collectie

O.L.Vrouwkerk, Mariakerkeplein Mariakerke

Kerken zijn beeldbepalend voor een stad, maar ze worden steeds minder gebruikt. Stelt zich de vraag of deze gebouwen geen andere functie kunnen krijgen. Zesenveertig Gentse kerken in 2014 beeld gebracht door fotograaf Karin Borghouts dienden als vertrekpunt voor een denkoefening. Een selctie ( 23 foto's) werden tentoongesteld in het STAM van 19 maart tot 12 oktober 2014.

objectgegevens