STA'Mtickets
 collectie

Gedenkpenning Eerste steenlegging der kaaimuren, 1882

De voorstelling van de Gentse maagd (type Lemaire); ze zit lichtjes schuin met rechts van haar de leeuw met zijn voorpoten op haar rechterbeen; in haar rechterhand een vlag met het opschrift S.P.Q.G. ; haar linkerarm rust op een groot schild met een leeuw; ze heeft lange haren en draagt een kroon; haar gewaad met korte gepofte mouwen hangt tot over haar voeten; naast het schild op de grond staan een wereldbol, boeken en een lauwerkrans; op de achtergrond staat een afsluiting en in de verte ziet men de Gentse torens en schouwen ; rechts op de afsnede, LEMAIRE en met rondom een geprofileerde rand. Op de keerzijde staat in het veld, HEDEN / 11 JUNI 1882 / WERD GELEGD / DE EERSTE STEEN DER / KAAIMUREN / VAN / DE VOORHAVEN met rondom een parelcirkel met erbuiten langs de rand, bovenaan, ZEEVAART-INRICHTINGEN DER STAD GENT en onderaan een bloemetje en met rondom een geprofileerde rand. Op 11 juni 1882 werd de eerste steen gelegd van de kaaimuren van de nieuwe voorhaven. Om 15.30 h, na het banket in het stadhuis, trok een stoet naar de Muide. Deze bestond, naast de personaliteiten, uit 93 Gentse maatschappijen en had zich op de Korenmarkt gevormd. Iedere maatschappij had zijn vaandel voorop. Mogelijks waren de Fonteinisten ook aanwezig. Aangekomen aan de voorhaven schetste burgemeester H. Lippens de geschiedenis van de Gentse haven waarna de Minister van Binnenlandse zaken Rolin-Jacquemyns het belang van het kanaal Gent-Terneuzen toelichtte. Vervolgens werd, in een werkkamer die met kettingen aan een vlottende stelling hing, de steen ingemetseld. Hij bevatte een oorkonde en de muntstukken van het jaar. Het stadsbestuur gaf een medaille uit om deze gebeurtenis te vereeuwigen. Men gebruikte opnieuw de voorzijde van de penning vorig jaar door Victor Lemaire ontworpen. Er werden 150 exemplaren besteld aan 2 fr. per stuk. De totale kostprijs samen met de stempels bedroeg 340 fr. Door het stadsbestuur werd op 2 juni 1882 een bijzonder krediet van 3.000 fr. gestemd op de begroting om al deze feesten te bekostigen. Bruikleen van de rederijkerskamer De Fonteine.

objectgegevens