STA'Mtickets
 collectie

Maquette van de toren van de Gentse Sint-Baafskathedraal

Volgens een aantal auterus geeft deze maquette de toestand van de toren weer voor de grote brand van 1603. Vergelijken we nochtans deze maquette met een tekening van de Sint-Baafstoren door Lieven Cruyl gemaakt dan valt de grote gelijkenis tussen beide op. Vermoedelijk werd de torenmaquette gemaakt naar de tekening van Cruyl naar aanleding van het restauratieproject dat door de stadsmagistraat werd gepland. De maquette is op schaal 1:40.

objectgegevens