STA'Mtickets
 collectie

Maquette van de toren van de Gentse Sint-Baafskathedraal

Volgens een aantal auteurs geeft deze maquette de toestand van de toren weer voor de grote brand van 1603. Toen werd de torenspits vernield. Vergelijken we nochtans deze maquette met een tekening van de Sint-Baafstoren toegeschreven aan Lieven Cruyl, dan valt de grote gelijkenis tussen beide op. Vermoedelijk werd deze torenmaquette gemaakt naar aanleding van het restauratieproject dat door de stadsmagistraat werd gepland. De maquette is op schaal 1:40.

objectgegevens