STA'M
 collectie

De heilige Sebastiaan

In de oudst bewaarde inventaris van de Sint-Sebastiaansgilde van Gent (1753), worden twee 'portraitten van Sinte Sebastiaen' vermeld. Allicht is één daarvan de kopie naar Van Dyck en het ander het hier besproken schilderij. Beiden dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw. De naam van de schilder van deze Sebastiaan bleef onbeken. Dit werk is eigendom van de Sint-Sebastiaansgilde.

objectgegevens