bezoek het STAM

een nieuwe zaal 8

Zaal8 1670

In de periode na de Tweede Wereldoorlog kampte Gent met het verval van de textielnijverheid en kreeg de stad de wat troosteloze aanblik van een grijze fabrieksstad. Maar er kwamen ook andere, nieuwe economische activiteiten, en die gaven de stad en de haven een nieuwe dynamiek.

Er kwamen nieuwe bewoners uit verschillende delen van de wereld, door de toename van studenten aan de hogescholen en universiteiten groeide Gent uit tot de belangrijkste onderwijsstad van Vlaanderen en na de fusie met aangrenzende gemeenten werd Gent een grootstedelijk gebied met momenteel meer dan 250.000 inwoners.

Het verhaal van deze boeiende naoorlogse geschiedenis is nog bezig, en na zes jaar STAM kreeg 'Groeiende stad - 1950 tot vandaag' van de vaste tentoonstelling een volledige update. Het STAM werkte hiervoor opnieuw samen met Tijdsbeeld - Pièce Montée. De soundscape is van Bert Ostyn.

De nieuwe opstelling toont hoe Gent in de periode tussen de late jaren 1940 en vandaag veranderd is. Verschillende thema’s komen aan bod: de bevolkingsevolutie, de economie en de tewerkstelling, het milieu, de mobiliteit, cultuur en vrije tijd … Of hoe de industriestad Gent vervelde tot een stad van kennis en cultuur.