STA'M

what's my name?

Whatsmyname Lr

Klas 3 Kantoor B van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) werkte rond de thema's geboorte, naam, identiteit en hedendaagse rituelen. Het resultaat is van 15 tot 27 juni in het STAM te bekijken.

Onderwijscentrum Gent gaf vier proefscholen de kans om samen met een culturele partner een visie te ontwikkelen op cultuur. Het PHTI Gent is één van die scholen en gaf aan preventief en pro-actief te willen inzetten op het tegengaan van radicalisering, vroegtijdig schoolverlaten en schoolmoeheid. Samen met kunstenaar Tine Guns werden positieve thema's geformuleerd en concrete acties uitgewerkt. De jongeren bezochten Museum Dr. Guislain en het archief van de vondelingenschuif, schreven brieven aan vondelingenkinderen, vulden aan met persoonlijke verhalen. Ze overstegen afkomst en religie en benoemden wat hen verbindt.

Een samenwerking van Onderwijscentrum Gent met MUS-E, Canon Cultuurcel en Khalid Benhaddou (ex-leerling van het PHTI en anti-radicaliseringsexpert) en het STAM.