STA'M

a glimpse: atelier geluid

Atelier Geluid

Geluidskunstenaar Stijn Dickel stuurt je per twee op luisterwandeling door de stad. Hij creëert de ideale omstandigheden: je krijgt een ear cleaning, hij doet je een blinddoek om en geeft je de nodige opnameapparatuur mee. Ontvankelijker voor de resonanties van de stad ben je nooit geweest - 'The City Rings'!

Achteraf deel je je auditieve ervaringen met de hele groep. Beeld je in dat de maatschappij een grote gemeenschappelijke soundscape is - hoe kunnen we deze dan in de toekomst inrichten, vormgeven en organiseren op het niveau van een stad?

Stijn Dickel (°1974) is artistiek leider van aifoon vzw, een Gentse kunstenorganisatie die projecten ontwikkelt rond de kunst van het luisteren. The City Rings werd geïnitieerd door aifoon. Daarnaast componeert Stijn geluidsconcepten voor dans- en theaterproducties en is hij muzikant bij diverse improvisatie-ensembles.


a glimpse: een reeks ateliers

Tijdens de expo A glimpse of where we're going programmeert Elly Van Eeghem een reeks ateliers. Daarin denkt een kleine groep deelnemers al doende na over toekomstige verstedelijking. Onder de leiding van telkens een andere medemaker. Vanuit telkens een ander medium: sculptuur, grafiek, geluid, textiel, architectuur, archeologie, maquette. De ateliers vinden plaats in de tentoonstelling zelf en de resultaten worden er achteraf deel van.