STA'M
 collectie

Wapenrok van een Heraut

De wapenrok heeft de vorm van een dalmatiek met afgeronde mouwen. Het voorwerp is versierd met viermaal het wapenschild van Filips II (op voor- en achterpand, op de twee mouwen). Dat wapenschild is voorgesteld in de vorm die het in 1578 kreeg toen Portugal één van de bezittingen van de Spaanse kroon werd. De rode damastvoering heeft een patroon van bloemtakjes in verspringende horizontale rijen. De herauten begeleidden de vorst bij plechtigheden en droegen zijn wapens op hun mantel en rok. Ze kondigden bij toernooien de deelnemers aan en verklaarden hun blazoen. Daartoe stelden ze toernooiboeken samen en verzamelden zo alle heraldische wetenschap. Deze wapenrok werd gedragen ter gelegenheid van de inhuldiging der koningen van Spanje als graven van Vlaanderen. Volgens de overlevering werd de wapenrok o.a. door Filips Borluut gedragen, de heraut van de Aartshertogen, bij de inhuldiging van aartshertogin Isabella als gravin van Vlaanderen, op 28 januari 1600. In de Kaiserliche Schatzkammer (een onderdeel van het Kunsthistorisches Museum) in Wenen wordt een gelijkaardige wapenrok bewaard. In de Armeiria van Madrid bevinden zicht twee bijna identieke exemplaren, het betreft hier tamelijk recente reproducties. In Madrid bleef ook een ontwerp in waterverf op linnen bewaard.

objectgegevens