STA'M
 collectie

De stoet op weg voor het doopsel van Karel V

Van het luxueuze Prinsenhof bleef in het stadsbeeld niet veel bewaard. Een gedeelte van het gebouwenpatrimonium kwam in 1651 in handen van de ongeschoeide karmelieten. Zij bouwden er een kloostercomplex. De kerngebouwen van het vorstelijk verblijf worden in 1777 eveneens publiek verkocht en daarna grotendeels afgebroken. Het schilderij dat eigendom was van de stad bevond zich in 1833 bij de Alexianen. In april 1833 werd door toedoen van de toenmalige museumcommissie beslist om het over te brengen naar het Museum voor Schilderkunst. In 1886 wordt het vermeld in de museumcatlogus van het Oudheidkundig Museum opgemakt door Van Duyse. Wordt in 1890 in bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek gegeven. In 1925 neemt de museumcommissie het initiatief om het schilderij samen met 'De schikgodinnen bij de wieg van Keizer Karel" terug te vragen. In 1932 is het schilderij in het Bijlokemuseum

objectgegevens