STA'M

aanwinsten

Het STAM kon een gezicht op de Steendam verwerven en vult hiermee de verzameling Gentse stadsgezichten verder aan.

Het schilderij werd gemaakt door de bekende kunstenaar Emile Claus (1849-1924). In december 1907 schilderde hij een aantal stadsgezichten in Gent. Claus bracht toen de winter door op een appartement in de stad. Het zijn allemaal kleine, schetsmatig uitgevoerde werken. De meeste zijn gezichten op de Leie vanaf Joremaaie met de (thans verdwenen) Pasburg en Rode Torenbrug. Het schilderij met de Steendam is een buitenbeentje in deze reeks.

Het schilderij toont de Steendam met op de voorgrond de hoek met de Sint-Joriskaai en de Sint-Jorisbrug. De kaai was kort voordien, tussen 1893 en 1899, aangelegd. De brug lag in 1907 nog op de oude plaats in het verlengde van de Steendam. Kort nadien bouwde men de thans nog bestaande Sint-Jorisbrug (ook bekend als Kemelbrug). Deze verving niet alleen de oude Sint-Jorisbrug, maar ook de Pasbrug en de Rode Torenbrug. Ze werd tussen deze bruggen gebouwd en ligt hierdoor iets meer naar het zuiden dan de oude Sint-Jorisbrug.

Rechts van de brug staat op het schilderij een houten schutting, met erachter een zijgevel beplakt met affiches. Het oude hoekpand was waarschijnlijk kort voordien gesloopt voor de aanleg van de Baudelokaai (thans Koning Willem I-kaai). Kort nadien moet het huidige hoekpand zijn gebouwd.

Met deze aankoop versterkt het STAM zijn collectie over de vroege 20ste eeuw. Eerder verwierf het museum al twee werken van Léon Spilliaert (1881-1946) en een geveltekening van een Art-Nouveau huis uit dezelfde periode.


Zicht op de Steendam, dec. 2018 (© Phile Deprez)

  • periode 
  • vervaardiger 
  • materiaal